ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ПО ПМС90

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ПО ПМС90

От 05.12.2018г. до 21.01.2019г. в Студентско Общежитие бл.1 ст. 316 в делнични дни по предварително обявен график сложен на вратата на офиса на Студентски Съвет,
ще се приемат документи за помощи по ПМС 90.
Във връзка с предоставяне на еднократните помощи по ПМС №90 могат да кандидатстват всички студенти, в редовна форма на обучение и държавна поръчка.

Необходими документи:

1. Заявление до Председателя на Студентски съвет – можете да изтеглите от сайта на Студентски съвет или да попълните на място (по образец);
2. Служебна бележка от работодател за брутните доходи за предходните 6 месеца (За работещи студенти и родители от 01.06.2018г. до 30.11.2018г.), с подпис на ръководител, печат и адрес на фирмата;
3. Служебна бележка от Бюрото по труда за регистрация и за получени пенсии през периода от 6-те месеца издаден от НОИ;
4. Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане“ за получени помощи, детски надбавки и други социални плащания;
5. Служебна бележка от НОИ за изплатени болнични;
6. Служебна бележка от учебно заведение (училище или ВУЗ) за учащ брат или сестра;
7. АКТ за раждане – за деца до 6 години;
8. Копие на акт за сключен граждански брак (за семейни студенти);
9. Акт за смърт (за починали родители);
10. Съдебно решение за развод;
11. Удостоверение за семейно положение;
12. Решение от ТЕЛК за трайна нетрудоспособност;
13. Служебна бележка от ДОВДЛРГ (дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи);
14. Декларация за нулев доход за част от 6 месечния период – нотариално заверена. Не се допуска представяне на такава декларация за целия период;
15. Декларация за доход от земеделски производители – нотариално заверена;
16. Копие от студентска книжка със заверен семестър (страницата на текущата година).

Документите които не отговарят на вашето положение няма да се изискват!

След разглеждането на документите от комисия, класирането ще бъде обявено до две седмици ,след приключването на посочената дата за набиране на документи и ще бъде приложено на сайта на Студентски Съвет.

За допълнителни въпроси:
тел. 0893 310 953 Николай Николов
тел. 0888 301 603 Петко Маринов
тел. 0878 116 388 Десислава Чапкънова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *