СПИСЪК
на свободните работни места в Дирекции „Бюра по труда“ от област Бургас

към 02.12.2016г.
Срок на валидност
Бр. обявени
Длъжност Град Образование Езикови знания
Компютърни умения
Област Бургас
общо 510
ДБТ Айтос, гр.Айтос ул. „Филип Кутев“ 36
общо 111
05.12.2016 1 Готвач Банско
Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач)
03.01.2017 20 Монтажник, кабели Карнобат Основно
30.12.2016 10 Пакетировач Айтос Начално
07.12.2016 20 Монтажник, кабели Карнобат Основно
14.12.2016 1 Продавач, разносна търговия Айтос Средно
21.12.2016 2 Продавач-консултант Айтос Средно
11.12.2016 5 Опаковач Айтос Средно
18.12.2016 5 Готвач Айтос
Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач)
18.12.2016 5 Сервитьор Айтос Средно
18.12.2016 30 Монтажник, кабели Карнобат Основно
12.12.2016 2 Монтажник, изделия от метал Бургас Основно
20.12.2016 10 Пакетировач Айтос Основно
ДБТ Бургас, гр. Бургас ул.“Перущица“ 67
общо 125
11.12.2016 1 Старши счетоводител Атия
Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (финанси),Висше / Счетоводство и данъци (счетоводсство и контрол)
ms office, Word, Exel, Power Point, счетоводни програми
09.12.2016 1 Педагогически съветник Бургас
Висше / Психология (ули учител с квалификация по психология),Висше / Науки за образованието (педагогика, социален педагог)
Английски
Word, Exel , Internet , Power Point
19.12.2016 1 Медицинска сестра Бургас
Професионален колеж (медицинска сестра)
31.12.2016 1 Организатор, маркетинг Бургас Средно
Английски, Руски
работа с компютър
31.12.2016 2 Брокер, недвижими имоти Бургас Средно
Английски, Руски
31.12.2016 1 Мърчандайзер, продажби Луковит Средно ОФИС ПАКЕТ
28.12.2016 1 Чистач/ Хигиенист Бургас Средно
09.12.2016 1 Учител, ресурсен Бургас Висше (СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)
09.12.2016 1
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Бургас
Висше (български език и литература)
текстообработка
15.01.2017 15 Работник, озеленяване Бургас Начално
31.12.2016 1 Счетоводител Бургас
Средно (счетоводство и контрол)
счетоводни програми
09.12.2016 3 Работник, озеленяване Бургас Основно
30.12.2016 2 Продавач, хранителни продукти Бургас Средно
31.12.2016 1 Мениджър, връзки с обществеността Бургас Висше (икономика) Английски
счетоводни продукти
09.12.2016 1
Помощник-директор, учебно-производствената дейност
Бургас Висше (ИНЖЕНЕРНО) Английски ТЕКСТООБРАБОТКА
06.12.2016 1 Помощник-възпитател Бургас Средно
31.12.2016 1 Фризьор Бургас Основно
30.12.2016 2 Кредитен администратор Бургас Средно
ms office, Internet
31.12.2016 1 Кранист Бургас
Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (правоспособност за крановик- портален кран )
31.12.2016 2 Търговски представител Луковит Средно ОФИС ПАКЕТ
06.12.2016 1 Помощник-готвач Бургас Средно (помощник готвач)
31.12.2016 1 Мърчандайзер, продажби Луковит Средно ОФИС ПАКЕТ
22.12.2016 2
Майстор, производство на хлебни изделия
Бургас
Средно,Професионална квалификация / Производство на храни и напитки (хлебар-предимство),Основно
22.12.2016 1 Транжор Бургас Средно,Основно
01.05.2017 5 Продавач-консултант Бургас Средно Английски
09.12.2016 1 Агроном Бургас
Висше / Растениевъдство и животновъдство (Растениевъдство, Растителна защита и др.),Висше / Градинарство (агроном)
ms office, Internet
17.02.2017 4 Експерт Бургас Средно
работа с компютър
16.12.2016 1 Организатор по труда Бургас
Висше / Икономически науки (икономика)
Английски
ms office, отлично Exel
16.12.2016 2 Административен секретар Бургас
Висше / Чужди езици и филологии (лингвистика),Висше / Икономически науки,Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми
Английски
ms office, Exel
15.12.2016 1 Сервитьор Бургас Основно,Средно
16.12.2016 1 Експерт, подбор на персонала Бургас
Висше / Икономически науки (икономика)
Английски
ms office, отлично Exel
15.01.2017 10 Организатор, работа с клиенти Бургас Средно Италиански WINDOWS INTERNET
15.12.2016 1 Водач, мотокар Бургас
Професионална квалификация (правоспособност за мотокари),Средно,Основно
09.12.2016 4 Чистач, производствено оборудване Бургас Основно
09.12.2016 1 Продавач-консултант Бургас Висше,Средно
Английски, Руски
ms office, МC Qutlook, познания за работа със CRM /DMS
09.12.2016 3
Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
Бургас Средно,Основно
07.12.2016 6 Сервитьор Бургас Средно
07.12.2016 2 Готвач Бургас
Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач),Средно,Основно
07.12.2016 1
Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
Бургас
Средно / Електротехника и енергетика (хладилна техника )
20.12.2016 1 Шофьор, автокран Бургас
Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (правоспособност за автокранист с товароносимост над 16 тона),Средно
04.12.2016 10
Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
Бургас Основно
04.12.2016 1 Автомонтьор Бургас
Основно (правоспособност за автомонтьор)
03.12.2016 1 Водач, мотокар Несебър Основно (водач на мотокар)
30.12.2016 2
Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
Бургас
Средно (езикова гимназия-немска ),Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)
Немски
01.01.2017 5 Куриер Бургас Средно
05.12.2016 1
Главен технолог, преработваща промишленост
Дебелт
Висше / Химични продукти и технологии (неорганична химия, процеси и апарати, инж.химик)
Английски
ms office, Internet
15.12.2016 1 Шофьор, товарен автомобил Бургас
Основно,Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (кат.С и свидетелство за автокран)
21.12.2016 1 Организатор, производство Бургас
Средно (технология на облеклото)
21.12.2016 1 Шивач Бургас Основно
21.12.2016 1 Моделиер Бургас Средно
21.12.2016 2 Крояч, текстил Бургас Основно
21.12.2016 1 Шивач Бургас Основно
21.12.2016 1 Технолог, облекло Бургас Средно (технолог облекло)
21.12.2016 2 Гладач, ютия Бургас Основно
21.12.2016 4 Шивач Бургас Основно
04.12.2016 2 Електромонтьор Бургас
Средно / Електроника и автоматика,Средно / Електротехника и енергетика
ДБТ Бургас филиал Меден Рудник, гр. Бургас к-с Меден Рудник ТД Възраждане
общо 3
07.12.2016 1
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Бургас
Висше / Подготовка на начални учители (начална училищна педагогика)
текстообработка
20.12.2016 1
Помощник-директор, административно-стопанската дейност
Бургас Висше / Икономически науки
текстообработка и интернет,счетов.продукти
28.12.2016 1
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Бургас
Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по химия и биология)
ДБТ Поморие филиал Несебър, гр.Несебър ул.“Струма“ 6
общо 3
12.12.2016 3 Социален асистент Бургас Средно Немски
ДБТ Карнобат, гр.Карнобат ул.“Стефана Чамурова“ 51Б
общо 165
20.12.2016 1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Карнобат Средно
10.12.2016 1 Техник, механик Карнобат
30.12.2016 20 Пакетировач Айтос
30.12.2016 20 Машинен оператор Карнобат
10.12.2016 1 Портиер Карнобат
05.12.2016 1 Барман Карнобат Средно
05.12.2016 2 Рецепционист Карнобат Средно
05.12.2016 1 Асистент-продавач Карнобат Средно
10.12.2016 1 Продавач-консултант Карнобат
05.12.2016 2 Сервитьор Карнобат Средно
10.12.2016 1 Общ работник Карнобат
15.12.2016 2
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Карнобат
Висше / Философия и етика (учител филосовски цикъл)
09.12.2016 2
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Карнобат
Висше / Подготовка на начални учители (начална педагогика)
Английски
31.12.2016 60 Монтажник, кабели Карнобат
30.12.2016 3 Механик, земеделски машини Карнобат Средно
30.12.2016 5 Животновъд Карнобат Основно
30.12.2016 2
Работник, отглеждащ селскостопански животни
Карнобат Основно
30.12.2016 10 Машинен оператор Карнобат
17.12.2016 30 Монтажник, кабели Карнобат
ДБТ Карнобат филиал Сунгурларе, гр.Сунгурларе ул.“Георги Димитров“ 2
общо 62
31.01.2017 1
Помощник-директор, административно-стопанската дейност
Сунгурларе
Висше (подходяща за длъжността)
MS Word, Excel, MS Office
15.12.2016 1 Чистач/ Хигиенист Манолич
15.12.2016 1 Продавач-консултант Манолич
30.12.2016 5 Формовчик Сунгурларе
30.12.2016 1 Чистач/ Хигиенист Сунгурларе
31.12.2016 10 Работник, озеленяване Сунгурларе
30.12.2016 2 Продавач-консултант Сунгурларе Средно
30.12.2016 2 Продавач-консултант Сунгурларе Средно
30.12.2016 2 Общ работник, промишлеността Сунгурларе
30.12.2016 2 Продавач-консултант Велислав Средно
30.12.2016 5 Шмиргелист Сунгурларе
30.12.2016 10 Горски работник Сунгурларе
30.12.2016 2 Продавач-консултант Лозарево
30.12.2016 2 Общ работник Лозарево
30.12.2016 2 Продавач-консултант Сунгурларе
30.12.2016 2 Продавач-консултант Съединение
30.12.2016 2 Чистач/ Хигиенист Съединение
30.12.2016 2 Общ работник Сунгурларе
15.12.2016 8 Работник, сглобяване на детайли Люляково Начално
ДБТ Созопол, гр.Созопол, ул.“Аполония“ 31
общо 1
30.12.2016 1 Старши учител, детска градина Росен
Висше / Подготовка на детски учители
работа с програми
ДБТ Созопол филиал Царево, гр.Царево ул.“Хан Аспарух“ 23
общо 40
31.12.2016 1 Главен камериер/камериерка, хотел Царево Средно Руски
23.12.2016 1 Рехабилитатор Царево
Висше / Физиотерапия и рехабилитация
работа с компютър
01.01.2017 4 Сервитьор Царево Средно
Руски, Английски
01.01.2017 1
Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
Царево Средно
01.01.2017 4 Пазач-портиер Царево Основно
01.01.2017 1 Офис мениджър Царево Средно Английски
internet MS offiice
01.01.2017 1 Главен камериер/камериерка, хотел Царево Основно
01.01.2017 4 Рецепционист, хотел Царево
Средно (с предимство -владеене на чужд език/руски,английски,или друг западен език)
01.01.2017 1 Помощник-готвач Царево Средно
01.01.2017 1 Пиколо Царево Основно
01.01.2017 1 Застрахователен агент Царево Висше MS Office
01.01.2017 1 Администратор, хотел Царево Средно
01.01.2017 1 Дисководещ Царево Средно
01.01.2017 1 Общ работник Царево Основно
01.01.2017 1 Салонен управител Царево Средно
01.01.2017 1
Електротехник, поддръжка на сгради
Царево Средно
01.01.2017 6 Камериер/камериерка Царево Основно
29.12.2016 3 Барман Царево
01.01.2017 1 Готвач Царево Средно
01.01.2017 1 Счетоводител Царево
Висше (бакалавър,специалност-счетоводство и контрол)
MS Office,Internet,счетоводен софтуер
01.01.2017 4 Барман Царево Средно
Забележка: Допълнителна информация за обявените свободни работни места може да получите в офисите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта

 

 

 

 

 

 


СПИСЪК
на свободните работни места в Дирекции „Бюра по труда“ от област Бургас
към 14.10.2016г.
Срок на валидност Бр. обявени Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
Област Бургас
общо 581  
ДБТ Айтос, гр.Айтос ул. „Филип Кутев“ 36      
общо 63          
07.11.2016 1 Пекар Айтос Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
27.10.2016 1 Домакин, склад Айтос Средно (работа с компютър)
27.10.2016 1 Касиер, счетоводство Айтос Висше / Счетоводство и данъци (работа с компютър)
31.10.2016 1 Заварчик Айтос Средно
07.11.2016 1 Продавач-консултант Айтос Основно
07.11.2016 2 Майстор, производство на тестени изделия Айтос Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
07.11.2016 1 Продавач, закуски и напитки Айтос Основно
10.11.2016 2 Монтажник, изделия от метал Бургас Основно
31.10.2016 10 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Провадия Основно / Транспортни услуги (водач кат СЕ)
10.11.2016 2 Работник, кухня Айтос Средно
31.10.2016 10 Пакетировач Айтос Основно
04.11.2016 3 Арматурист Дебелт Начално
28.10.2016 5 Готвач Айтос Средно
28.10.2016 2 Пекар Айтос Основно
31.10.2016 4 Шивач Карагеоргиево Професионална квалификация / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач),Основно
26.10.2016 3 Пакетировач Айтос Основно
17.10.2016 2 Машинист, еднокофов багер Айтос Средно (правоспособност за багерист)
20.10.2016 1 Фактурист Айтос Средно готови ПП
31.10.2016 10 Монтажник, кабели Карнобат Средно
23.10.2016 1 Месач Айтос Средно
ДБТ Бургас, гр. Бургас ул.“Перущица“ 67      
общо 259  
18.10.2016 1 Портиер Бургас Средно
21.10.2016 2 Огняр Бургас Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (правоспособност за огняр),Средно
01.11.2016 1 Организатор, продажби и реклама Бургас Средно Microsoft office Microsoft exsel
20.10.2016 1 Учител, детска градина Бургас Висше / Подготовка на детски учители (ПУП -предучилищна педагогика) Word, Exel, Power Point
24.10.2016 1 Учител, практическо обучение Бургас Висше / Електротехника и енергетика (Топлотехника, машинен инженер)
17.10.2016 5 Работник, озеленяване Бургас Основно
14.11.2016 1 Работник, кухня Бургас Средно
31.10.2016 5 Организатор, спортни прояви и първенства Бургас Средно
17.11.2016 2 Заварчик Бургас Основно (квалификация/ курс за заварчик)
13.11.2016 4 Миньор Лозен Средно
30.10.2016 1 Интериорен дизайнер Бургас Висше (ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН)
14.11.2016 2 Организатор, маркетинг Своге Висше (икономика) Английски Microsoft office
14.12.2016 2 Помощник-сладкар Бургас Средно
14.11.2016 1 Технически сътрудник Бургас Средно Руски текстообработка
13.11.2016 1 Маникюрист Несебър Средно
13.11.2016 1 Фризьор Несебър Средно (фризьор)
17.10.2016 1 Специалист Бургас Висше Работа с компютър
13.11.2016 4 Сервитьор Бургас Средно
13.11.2016 4 Готвач Бургас Средно (готвач/образование или курс)
27.10.2016 1 Готвач Маринка Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач )
27.10.2016 1 Огняр Маринка Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (ОГНЯР),Средно
21.10.2016 1 Медицинска сестра Бургас Висше (медицинска сестра/ професионален бакалавър) Работа с компютър
07.11.2016 2 Склададжия Бургас Средно
06.11.2016 10 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Бургас Средно
20.10.2016 1 Кариерен консултант Бургас Висше ms office, Internet
05.11.2016 2 Сервитьор Бургас Средно
05.11.2016 1 Главен технолог, преработваща промишленост Дебелт Висше / Химични продукти и технологии (неорганична химия, процеси и апарати, инж.химик) Английски ms office, Internet
31.10.2016 1 Търговски представител Бургас Средно стокови програми, ms office, Internet
04.11.2016 1 Заварчик Бургас Основно,Професионална квалификация (правоспособност за заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
04.11.2016 2 Продавач-консултант Бургас Средно
04.11.2016 1 Шофьор, товарен автомобил Бургас Основно,Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (кат.С и свидетелство за автокран)
03.11.2016 3 Сервитьор Бургас Основно
31.10.2016 10 Кондуктор Бургас Средно
19.10.2016 1 Логопед Бургас Висше / Науки за образованието (логопедия) Word, Exel , Internet
26.10.2016 1 Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона Бургас Основно
31.10.2016 3 Автоконтрольор Бургас Основно,Средно
30.10.2016 2 Сервитьор Бургас Основно
30.10.2016 1 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Бургас Средно
30.10.2016 2 Продавач-консултант Бургас Средно Английски, Руски, Турски Microsoft office, СЧЕТОВОДЕН ВЪТРЕШНО ФИРМЕН СОФТУЕР, СКЛАДОВА ПРОГРАМА
29.10.2016 1 Продавач-консултант Бургас Средно
29.10.2016 1 Медицинска сестра Бургас Висше / Медицински сестри и здравни грижи (медицинска сестра)
30.11.2016 10 Социален асистент Бургас Средно Немски
28.10.2016 1 Домашна помощница Бургас Средно
30.11.2016 10 Социален асистент Бургас Средно Немски
28.10.2016 3 Касиер Бургас Средно стокови програми
28.10.2016 3 Продавач-консултант Бургас Средно
28.10.2016 3 Продавач-консултант Бургас Средно
27.10.2016 2 Сервитьор Младежко Средно
27.10.2016 3 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Бургас Средно
28.10.2016 3 Касиер Бургас Средно стокови програми
28.10.2016 2 Транжор Бургас Средно,Основно
27.10.2016 2 Сервитьор Бургас Средно
28.10.2016 5 Продавач-консултант Бургас Средно
28.10.2016 5 Касиер Бургас Средно стокови програми
26.10.2016 2 Монтажник, дограма Бургас Основно,Средно
21.12.2016 1 Шивач Бургас Основно
21.12.2016 4 Шивач Бургас Основно
21.12.2016 1 Технолог, облекло Бургас Средно (технолог облекло)
21.12.2016 1 Шивач Бургас Основно
21.12.2016 2 Крояч, текстил Бургас Основно
21.12.2016 1 Организатор, производство Бургас Средно (технология на облеклото)
21.12.2016 2 Гладач, ютия Бургас Основно
21.12.2016 1 Моделиер Бургас Средно
20.10.2016 1 Оператор, пътно-строителни машини Бургас Средно (УПРАВЛЕНИЕ И ПОДРЪЖКА НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ)
19.10.2016 1 Настройчик, машинни инструменти Бургас Средно
17.10.2016 1 Машинист, пътно-строителни машини Бургас Професионална квалификация / Транспортни услуги
19.10.2016 1 Търговски представител Бургас Средно
17.10.2016 10 Работник, товаро-разтоварна дейност Бургас Средно
31.10.2016 10 Шофьор, автобус Бургас Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (кат.ДЕ, психологична годност)
31.10.2016 1 Кранист Бургас Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (правоспособност за крановик -портален кран 16т.)
07.11.2016 2 Монтажник, метални конструкции Бургас Средно
02.12.2016 2 Шивач Бургас Основно
02.12.2016 2 Гладач, ютия Бургас Основно
12.11.2016 50 Охранител Бургас Средно
29.11.2016 7 Лекар Бургас Висше (медицина)
30.10.2016 2 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности София Висше (немски) Немски
24.10.2016 5 Монтажник, метални конструкции Бургас Средно
08.11.2016 3 Оператор, контактен център Бургас Средно ms office, Internet
26.10.2016 1 Технически сътрудник Бургас Средно 3Д визуализация
26.10.2016 1 Дърводелец, мебелист Бургас Основно
21.10.2016 1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Бургас Основно
21.10.2016 1 Управител Бургас Средно
27.10.2016 1 Специалист, продажби Дебелт Висше (икономика) Руски, Английски Microsoft office
ДБТ Бургас филиал Средец, гр.Средец пл.“Георги Димитров“ 5    
общо 27  
06.11.2016 2 Оператор, манипулатор Дебелт Средно Английски, Гръцки Mikrosoft offis
01.11.2016 25 Общ работник Дебелт
ДБТ Бургас филиал Меден Рудник, гр. Бургас к-с Меден Рудник ТД Възраждане            
общо 7  
17.10.2016 1 Оператор, мониторинг център Бургас Висше / Компютърни науки работа с компютър
17.10.2016 1 Автомонтьор Бургас Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор,монтьор МПС)
21.10.2016 1 Огняр Бургас Средно / Електротехника и енергетика (удостоверение за завършен курс за огняр)
20.10.2016 1 Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция София Средно / Търговия на едро и дребно (опит в директните продажби на услуги) МS OFFICE
17.10.2016 3 Електротехник, промишлено предприятие Бургас Средно / Електротехника и енергетика (високо волтово напрежение) Английски, Немски
ДБТ Поморие, гр.Поморие ул.“Солна“ 15      
общо 24  
20.10.2016 1 Продавач-консултант Бургас Средно Английски, Руски работа с касов апарат
19.10.2016 6 Работник, озеленяване Поморие Основно
31.10.2016 2 Кофражист Поморие Начално
31.10.2016 1 Организатор, автомобилен транспорт Поморие Висше / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (ДВГ) работа с офис пакет
31.10.2016 3 Общ работник, строителство на сгради Поморие
31.10.2016 1 Бояджия, сгради Поморие
31.10.2016 3 Технически ръководител, строителство Поморие Висше / Строителство и строително инженерство (строителен техник) работа с офис пакет
31.10.2016 2 Шофьор, товарен автомобил Поморие Средно
31.10.2016 2 Строителен техник, проектно-технически отдел Поморие Висше / Строителство и строително инженерство (строителен техник) работа с офис пакет
31.10.2016 1 Каменар Поморие
31.10.2016 2 Зидаромазач Поморие Начално
ДБТ Поморие филиал Несебър, гр.Несебър ул.“Струма“ 6    
общо 2  
31.10.2016 1 Огняр Тънково Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (ОГняр)
21.10.2016 1 Учител, детска градина Тънково Висше / Подготовка на детски учители (Висше-бакалавър. Предучилищна и начална педагогика.) Microsoft office
ДБТ Карнобат, гр.Карнобат ул.“Стефана Чамурова“ 51Б    
общо 137  
30.12.2016 1 Механик, земеделски машини Карнобат Средно
30.12.2016 3 Животновъд Карнобат Основно
30.12.2016 1 Работник, отглеждащ селскостопански животни Карнобат Основно
31.12.2016 1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Карнобат Средно
31.10.2016 1 Чистач/ Хигиенист Карнобат Средно
31.10.2016 1 Огняр Карнобат Средно
31.10.2016 2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Карнобат Средно
31.10.2016 15 Пакетировач Айтос
31.10.2016 2 Шофьор, товарен автомобил Карнобат Средно
27.11.2016 15 Машинен оператор Карнобат
07.11.2016 30 Монтажник, кабели Карнобат
09.11.2016 10 Машинен оператор Карнобат
08.11.2016 3 Пакетировач Карнобат
08.11.2016 40 Монтажник, кабели Карнобат
28.10.2016 2 Продавач-консултант Карнобат
28.10.2016 10 Машинен оператор, шиене Карнобат
ДБТ Карнобат филиал Сунгурларе, гр.Сунгурларе ул.“Георги Димитров“ 2    
общо 51  
31.10.2016 1 Общ работник Бургас
31.10.2016 2 Помощник-възпитател Славянци
20.10.2016 1 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии Сунгурларе
30.11.2016 6 Работник, сглобяване на детайли Люляково Основно
20.10.2016 10 Берач, плодове и зеленчуци Сунгурларе
31.10.2016 15 Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво Сунгурларе
31.10.2016 1 Социален работник Сунгурларе Висше / Социална работа и подпомагане (Социални дейности,Социална или специална педагогика и други хуманитарни дейности) работа с компютър
17.10.2016 15 Работник, сглобяване на детайли Люляково Основно
ДБТ Руен, с.Руен ул.“Първи май“ 11        
общо 1  
31.10.2016 1 Огняр Руен
ДБТ Созопол, гр.Созопол, ул.“Аполония“ 31      
общо 3  
25.10.2016 1 Търговски сътрудник Созопол Средно
26.10.2016 1 Началник, пощенска станция Созопол Средно / Икономически науки работа с програма
31.10.2016 1 Трудов посредник Созопол Средно работа с програма
ДБТ Созопол филиал Царево, гр.Царево ул.“Хан Аспарух“ 23    
общо 7  
31.10.2016 1 Огняр Царево
31.10.2016 1 Кинезитерапевт Китен
31.10.2016 1 Медицинска сестра Китен Професионален колеж
31.10.2016 1 Работник, поддръжка на сгради Китен
31.10.2016 3 Санитар Китен
Забележка: Допълнителна информация за обявените свободни работни места може да получите в офисите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта

Центърът за кариерно развитие към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас  е създаден с решение на Академичния съвет от 16.02.2006 г.

     Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и на работодателите, търсещи бъдещи служители. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите

Мисиятана Центъра за кариерно развитие е:

           Да подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, да съдейства  за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса и студентите.

        Основните дейности на ЦКР са:

–         информационна дейност;

–         консултантска дейност;

–         връзки и сътрудничество.

Основната цел на ЦКР е да съдейства за успешното професионалното израстване и реализация на студенти на университета.  Основни задачи и дейности на ЦКР са:

Ø   Насърчаване на пазарната /трудовата/ активност на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургасв стопанските организации /икономическата среда/.

Ø   Реализиране на връзки с центровете за кариерно развитие към другите висши училища в страната.

Ø   Участие  в регионални и национални кампании, свързани с развитието на кариерата.

Ø    Оказване на съдействие на основните звена на университет  “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при организирането на практики и стажове на студентите.

Ø    Осъществяване и поддържане на контакти между работодателите и техните браншови органицации и основните звена на университета за подпомагане на професионалната реализация на завършващите студенти.

Ø   Поддържане на връзки с възпитаниците на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Ø      Проследяване на реализацията  на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по специалностите.

      Предимства при работа с Центъра за кариерно развитие         

Ø      Ефективен посредник между бизнеса и университета

Ø  Възможност за навлизане на добрите бизнес практики и знания в университетските учебни програми

Ø      Възможност за ранна професионална реализация и ориентация

     Услуги, предлагани от Центъра за кариерно развитие

Ø      Подпомагане на процеса на ориентиране и подбор на студенти

Ø      Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж

Ø     Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участие в тях

Ø      Обратна връзка

Ø      Организиране на фирмени представяния