• ПК „Стипендии“ – Комисията по стипендии се ангажира с проучване и проверка на наличността на необходимите документи за кандидатстване за студентски стипендии, както и с класиране на студентите, желаещи да получават такива; определя критериите за получаване на стипендия според отпуснатите средства; класира и информира одобрените за стипендии студенти. 
  • ПК „Спорт и анимация“ – Основната дейност на комисията е свързана с организиране и провеждане на турнири, походи, подпомагане на масовия и индивидуален спорт в униврситета. Част от дейността на комисията обхваща образователни кампании за превенция от СПИН, кръводарителски акции и други. 
  • ПК „Учебна, научноизследователска и международна дейност“ – Комисията по учебна, научноизследователска и международна дейност се ангажира с обсъждането на въпроси, свързани с  учебния процес, учебните планове и научноизследователската дейност на студентите и докторантите, както с и международната дейност и сътрудничество на Студентския съвет при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“.  
  • ПК „Културно-масова дейност“ – Комисията по културномасова дейност се занимава с организирането на различни мероприятия – организиране на балове, семинари, концертни изяви, изложби, провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове и дейности по интереси. По-голяма част от средствата, които се съ­би­рат от тази дейност, се използват за благо­тво­ри­тел­ни цели. 
  • ПК „Социално-битова дейност“ – Комисията по социално-битови въпроси се занимава с настаняването на студенти и докторанти в общежитията при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, с разглеждането на молби за настаняване и преместване, жалби, оплаквания и др. Тя извършва класирането на кандидатите за общежития. При необходимост организира кампании в помощ на нуждаещи се студенти. 
  • ПК „PR и реклама“ – Комисията се ангажира с информирането на студентите за дейностите, извършвани от Студентския съвет и текущите събития в Университета. За целта разпространява съобщения, обяви и брошури и поддържа актуална информацията в интернет страницата на Студентския съвет. За да може Студентският съвет да изпълнява коректно ролята си на представител на всички студенти в Университета, той проучва мнението им за актуални проблеми.