Комисия по стипендиите

Комисията по стипендии се ангажира с проучване и проверка на наличността на необходимите документи за кандидатстване за студентски стипендии, както и с класиране на студентите, желаещи да получават такива; определя критериите за получаване на стипендия според отпуснатите средства; класира и информира одобрените за стипендии студенти.