Културномасова дейност

Комисията по културномасова дейност се занимава с организирането на различни мероприятия – организиране на балове, семинари, концертни изяви, изложби, провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове и дейности по интереси. По-голяма част от средствата, които се съ¬би¬рат от тази дейност, се използват за благо¬тво¬ри¬тел¬ни цели.

Маргарита Желева

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Представител на Факултет по Обществени науки