ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАБОТОДАТЕЛЯ В ГРАД БУРГАС

 

 

На 14 април 2016 г. в Експо център „Флора” – гр. Бургас от 15 до 17 часа ще се проведе „Европейски ден на работодателя”, който Агенцията по заетостта организира като част от инициативата на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта (PES). България ще се включи в инициативата с провеждането на трудови борси в четири града на страната – Бургас, София, Пловдив и Русе.

Мотото, с което българската Агенция по заетостта се включва в Европейския ден, е „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!”

Акцентът на трудовата борса в гр. Бургас е към заетост в туристическия бранш. Поради тази причина в организацията на събитието участват бюрата по труда в Бургас, Поморие и Созопол, които ще поканят работодатели от сектора на малките и средните предприятия, желаещи да наемат персонал чрез участие в предстоящото събитие. На борсата търсещите работа ще могат „лице в лице” с работодателите да се информират и договорят за заемане на предложените работни места.

Събитието се провежда във всички европейски страни. Организира се от обществената служба по заетостта на всяка държава-членка, като се акцентира върху националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда. Инициативата включва събития, свързани с насърчаване участието на работодателите при осигуряване на заетост и интегриране на безработните лица на пазара на труда. Фокусът тази година е върху малките и средни предприятия и има за цел да насърчи сътрудничеството между работодателите и обществените служби по заетостта.

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас

05 април 2016 г.

 

Обявени свободни  работни места в Дирекция”Бюро по труда” Бургас за младежи до 29 години по проект „Нова възможност за заетост”, схема ”Младежка заетост” по ОП”Развитие на човешките ресурси”  2014г. – 2020г.

към 17.02.2016г.

 

За стажуване 

 

Длъжност Брой места Изискване за образование 
1. Юрисконсулт 2 Висше юридическо
2. Машинен оператор металообработващи машини 1 Средно образование, монтьор на ел.техника, шлосерство
3. Монтажник дограма 3 Средно, дървообработване, строител – монтажник дограма и стъклопоставяне
4. Експерт – продажби 1 Висше или средно образование, икономика, търговия , стокознание и др.
5. Младши счетоводител 4 Висше, счетоводство и контрол, икономика на промишлеността
6.
7. Механик, подръжка ел. апаратура 2 Средно образование, Електротехника и енергетика, машиностроене е металообработващи машини, металургия
8. Програмист, уеб сайтове 4 Висше, компютърна техника
9. Уеб дизайнер 2 Висше, компютърни системи и технологии, инженерен дизайн
10. Брокер недвижими имоти 5 Ср.образование, висше, стопанско управление, публична администрация
11. Сервизен техник 2 Ср.образование, висше, електроника, електротехника, промишлена електроника, електрически машини и апарати, компютърни системи, електродомакинска техника.
12. Репортер, журналист в информационна агенция 2 Висше, журналистика
13. Счетоводител 2 Висше, Счетоводство и контрол
14. Администратор хотел 4 Средно, хотелиерство и ресторантьорство; висше, туризъм
15. Графичен дизайнер 1 Висше, Графичен дизайн
16. Интериорен дизайнер 1 Висше, Интериорен дизайн
17. Архитект, интериор 1 Висше, архитектура и градостроителство
18. Ландшафтен архитект 1 Висше, архитектура и градостроителство, ландшафна архитектура
19. Озеленител 1 Висше, средно, архитектура и градостроителство
20. Мениджър, акаунт продажби 1 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
21. Инженер, хардуер 2 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
22. Системен администратор 2 Висше, Компютърни науки
23. Експерт, връзки с обществеността 1 Висше, Обществени комуникации, информационни науки
24. Специалист, качество 1 Висше, Обществени комуникации, информационни науки
25. Кариерен консултант 1 Висше, Икономически науки, стопанско управление и администрация
26. Инспектор 1 Висше, Икономически науки, стопанско управление и администрация
27. Техник реставрация на старинни мебели и дограма 1 Средно, Мебелно производство

 

 

 

 

 

За обучение по време на работа

 

Длъжност Брой места
1. Продавач – консултант 17
2. Брокер недвижими имоти 2
3. Технически сътрудник 3
5. Обслужващ бюфет 5
6. готвач 4
7. сервитьор 4
8. барман 4
9. Машинен оператор, металообработващи машини 1
10. Автомонтьор 1
11. Санитар 1
12. Техник, озеленител 1

О б я в а

 

ЯГОДОБЕРАЧКИ ЗА ИСПАНИЯ

 

Дирекция „Бюро по труда” Бургас набира жени на възраст от 20 до 40 години, с опит в селското стопанство, способни да издържат на високи температури за сезонно бране на ягоди в Испания.

 

Записване до 26.02.2016 год. на адрес: Дирекция „Бюро по труда” гр. Бургас, ул. Перущица 67, ет.1, стая 5

        

 

 

 

 

О б я в а

 

 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖИ В ГЕРМАНИЯ

 

 

Дирекция „Бюро по труда” Бургас набира младежи от 18 до 27 години за дуално обучение в Германия по програма на Немската служба за заетост „JHE JOB OF MY LIFE” по професиите „пътен стротел”, „дърводелец”, „строител бетон и стоманобетон”.

По програмата се финансират курс по немски език, пътуванията до Германия и начално възнаграждение от 818 евро на месец. Обучаваните младежи са осигурени за всички осигурителни случаи в Германия.

 

За повече информация – тел.056/813938 на адрес: Дирекция „Бюро по труда” гр. Бургас, ул. Перущица 67, ет.1, стая 5

4.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА НА СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ В ГЪРЦИЯ
Job Trust
Програми:
Студентска работна практика
Erasmus
програми
Сезонна работа
Работа за неучащи и /или завършили
Защо
JobTrust
?
За да сте част от динамичен и професионален екип
Придобиване на знания и опит в туристическата индустрия
Обучение на работното място
Официален сертификат за п
реминато практическо обуение
Бъдещи кариерни възможности
Подпомагане на личния бюджет
Опознаване на гръцката култура и цивилизация
Нови приятелства
Комбинация от работа и почивка
Подобряване на говоримия английски
Работни позиции
FrontOffice
(
Рецепционист
/
пиколо
)
F
&
B
(
Сервитьори
/
Хостеси
)
Кухня
(
помощник
готвач
/
мияч на
чинии
)
Spa
отдел
(
Spa
Терапевт
/
Spa
рецепсионист
)
Аниматор
(
Спортен аниматор, детски аниматор, шоу
аниматор)
Камериерки
Градинари
Охрана
Други
(
работа в перално, спасители и др.
)
Продължителността
на работата варира между 3 и 6 месеца. Обикновено това са
летните месеци (от април
май до септември
октомври)
Преимущества
Безплатно настаняване
3
хранения на ден
парично обезщетение между 350
600 Е на месец (или повече за
кандидати с опит над 3 години).
Сертификати
Компенсация на билетите от и до Гърция (варира меж
ду 100 и
300Е взависимо
ст от хотела и срока на договора
)
JobTrust
услуги
презентация на нашата програма
интервю и процедура по подбор на персонал
намир
ане на работно място за одобрените
кандидати
информация, условия и срок на договора за бъдещото работно
място
консултация и помощ относно транспорт
до
хотела както и за
всички нужни документи и др.
изготвяне на договор с бъдещит
е работодатели
помощ при възникнали проблеми по време на престоя в Гърция
консултация относно общите работни правила за персонала
.
Разходи по
JobTrustprograms
Без комисионни такси към
JobTrust
(
Всички услуги към
нашите кандидати са безплатни
)
Билет до Гърция
Tickets to Greece (
който се изплаща на края на
договора
)
Европейска здравна карта
Как се кандидатства
?
Online application:
www.jobtrust.gr
Контакти
:
Web
site: www.jobtrust.gr
E
mail:
jobtrust@jobtrust.gr
Tel.1
: 0030 2313 053 116
Tel.1 0030 2313 028 382

3.

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява конкурс за набиране на следните специалисти:

1 щатна бройка – сътрудник социални дейности;

 

Длъжност, звено, териториално звено:

Сътрудник социални дейности, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика” или сходна хуманитарна наука; Семестриално завършили студенти на една от горепосочените специалности или сходна хуманитарна наука, също могат да кандидатстват за позицията;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, клиенти на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на клиенти на ЦОП; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги на потребителите; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Работи и си сътрудничи с външни институции, организации в интерес на конкретния случай и дейността на ЦОП. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца с увреждания и техните семейства;
 • да познават етичния кодекс за работа с деца;
 • да умеят да работят в екип;
 • да умеят да планират и приоритезират работата си;
 • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
 • опит в сферата се счита за предимство;

 

Работно време:

40 часа седмично, при петдневна работна седмица.

 

Други условия:

 • длъжността е по заместване, до завръщане на титуляря.
 • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.

 

Начин за провеждане на подбор на кандидата:

 1. по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно писмо);
 2. интервю – събеседване;

 

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЗЧР – Цонка Петкова, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 19.02.16г. вкл.

 

 

2.

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

 

НАЧАЛНИК СМЯНА

 

Изисквания към заеманата длъжност:

 • Висше химическо образование
 • Познания по устройството и действието на апаратите от химическата промишленост
 • Познания за физикохимичните свойства на суровините и материалите, използвани в производството на синтетична калцинирана сода
 • Умения за работа с техническа и оперативна информация
 • Добра компютърна грамотност- Word, Excel, Power Point
 • Работа на смени
 • Готовност за подготвителен период и обучение за период от 2 години като оператор
 • Трудов опит на сходна позиция се счита за предимство

 

 

Личностни умения:

 • Отлични комуникативни умения
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Проницателност
 • Самоувереност

 

 

Основни отговорности:

 • Организиране и ръководене на производствената дейност на екипа/смяната.
 • Организиране нормалното протичане на производствения процес, оптимално и безопасно натоварване на всички машини и апарати.
 • Провеждане на производствено- технически инструктаж на работниците по безопасност на труда, вътрешния трудов ред на експлоатация и стопанисване на машините, апаратите и съоръженията.
 • Водене на техническа документация.

 

Компанията предлага

 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионална реализация и развитие;
 • Осигурен транспорт от и до гр.Варна

 

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 27.01.2016 г.

 

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

1.

Дирекция „Бюро по труда” Бургас информира, че е удължен до 22.01.2016 год. срока за набиране на студенти за лятна ваканционна заетост във Федерална Република Германия през 2016 година.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните условия:

 

 1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
 2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
 3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
 4. Да имат основни познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език);
 5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

 

 

 

       Документи за кандидатстване:

– Заявление (свободен текст) на български език

– Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.

 

 

За по-подробна информация:

Дирекция „Бюро по труда4 Бургас

Ул. Перущица 67, ет.1, ст.5

тел: 056 /813938