Отчет на председателя на Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, за мандат 2012/2014г. за извършена дейност на Студентски съвет през този период.

 

Масови мероприятия:

 1. Мис и мистър 2013 / Награждаване на Спортни игри есен 2013
 2. Есенни спортни игри 2013
 3. Пролетни спортни игри 2013
 4. Пролетен бал с маски 2013
 5. Пролетен бал с маски 2014 / Награждаване на Спортни игри пролет2014
 6. Научно практическа конференция 2014
 7. Викторина ( Аз знам 2 пролет) 2013
 8. Викторина (Аз знам3 есен) 2013
 9. Бална вечер на мечтите 2013
 10. Бална вечер на мечтите 2014
 11. Отворена за преподаватели и студенти  среща с Министъра на образованието (Анелия Клисарова) и НПСС
 12. Посрещане на работни комисии на НПСС в Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
 13. Емоционална интелигентност с гост-лектори от САЩ пролет 2014
 14. Емоционална интелигентност с гост-лектори от САЩ есен 2014
 15. Пролетни спортни игри 2014
 16. Организиране на кръгли маси със студенти
 17. Коледно парти 2013
 18. Лятно кино (продължило 8 седмици)
 19. Даряване на компютър на детски дом за деца в неравностойно положение
 20. Отпразнуване на 50-годишнината на Университета
 21. Откриване на чисто нова спортна зала Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
 22. Даряване на кръв съвместно с Червен кръст 2013
 23. Даряване на кръв съвместно с Червен кръст 2014
 24. Отворени лекции с гост-преподаватели и публични личности
 25. Посрещането на 50 души от организацията АЕЖ (една от най-големите младежки организации в света), членове на организацията имаше от 7 държави – от Европа и света!
 26. Изложба на картини на студента Петър Казаков
 27. Организиране на студенти в кампанията на телевизия БТВ – „Да изчистим България за един ден“, в която Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас беше партньор.

 

Закупуване на  дълготрайни материали за Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас от Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас:

–          Телевизор 42 инча за Факултет по обществени науки

–          Телевизор 42 инча за Факултет по технически науки

–          Телевизор 32 инча за Колежа по туризъм

–          Мултимедия за Колежа по туризъм

–          Мултимедия за Технически колеж

–          Хидростатичен скелет за Медицински колеж

–          Бели дъски, служещи за учебния процес за Факултет по природни науки

 

За мандат Март 2012/Декември 2014г. на Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ бяха раздадени стипендии и награди.

 

От Април 2013 до Декември 2014г. стипендии (помощи за хора в затруднено финансово положение) получиха 41 студенти и за постижения за награди ПО ПМС 90 получиха 11 Студенти.

 

През 2014г. от Януари до Октомври помощи получиха:

Помощи ПО ПМС 90 – 70 студенти

Награди ПО ПМС – 9 Студенти

 

Инициативи на студенти, които Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас се включи и реализира, спомогна и спонсорира:

–          Студентски вестник „Академичен Глас“

–          Студентско радио „Златаров“, което беше спонсорирано, но не бе реализирано от студентите, представили идеята.

–          Изложба на картини

–          Осигуряване на помещения за студенти, желаещи да се подготвят през учебно време

–          Предоставяне на помещения Студенти за кръгли маси

–          Осигуряване на помещение на студентка, която прояви желание да покаже своите произведения – Мартеници по случай 1 март

 

Постигане на успех, чрез диалог с институции – Община Бургас, Ръководството на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Министерството на образованието, Националното представителство на студентските съвети в България и др. институции.

 

Закупуване от страна на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за студентите по настояване на Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас на продукта DreamSpark наMicrosoft Office (чрез него всеки един студент на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас може да ползва безплатно програмите на Microsoft)

Спомагане за разработване на проект за електронно оценяване, който предстои да заработи от Януари 2015г.

Спомагане за по-добра комуникация и диалог между студенти и преподаватели на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

 

Подобряване живота и пребиваването  на Студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас в Студентски общежития ( СО1, СО2, СО3).

 

За периода 2012/2014г. Студентски съвет успя да се пребори да бъдат обзаведени близо 10 етажа с нови легла, по 7 етажа на блок бяха сменени вратите на баните, по един етаж на блок бяха подновени студентските шкафове, бяха подменени 700 студентски стола. Беше санирана фасадата на СО2. Вътрешно саниране на СО2 (подмяна на тръби в баните). Бяха ремонтирани 14 общи помещения в СО1, СО2. Обособяване на Компютърна зала в СО2 (3 етаж). Подобряване на живота, чрез спазване на реда в Студентските общежития.

 

Спомагане за създаване на Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Той ще бъде в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

 

Ремонтиране на Студентските столове след добър диалог и добрите намерения на собствениците стопанисващи студентските столове. Университетът и Студентски съвет, резултата е на лице!

 

Над 90 студенти бяха командировани от Студентски съвет за: Научни конференции, Универсиади, Участия на международни форуми, Обществени събития, Семинари, Обучения и др.

По този начин Студентски Съвет има желание да подобри студентите към извън аудиторни занимания. Към развиването на успехи в Научната света.

 

Екипът на Студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, влезе в сила Март 2013г. със състав от 24 души. През периода на влизане и днескашна дата, в която е написан доклада 10.10.2014г. Студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, успя да направи 27 масови мероприятия, да организира куп полезни срещи между преподаватели и студенти, студенти и гост-лектори, студенти и членове на Студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, да подобри начина на живот в Студентските общежития, да подобри социално-битовите проблеми на студентите, успя да забавлява хората чрез масови мероприятия, да ги тласка към Научна дейност чрез организирането на Викторини, Научна конференция, семинари и куп други мероприятия.

 

До края на годината по график предстоят още две масови мероприятия :

–          Спортни игри Есен 2014 и едно най-големите мероприятия Мис и Мистър 2014г.

 

Стремежът и желанието на Студентски съвет беше през цялото време на този мандат студентите да се чувстват добре в учебна среда, извън аудиторна среда, да се гордеят с това, че са студенти на Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, да разрешават всички техни проблеми, по невъзможен понякога начин. Следата, която оставя този Студентски съвет.

 

 

 

 

 

 

 

Главен секретар на Студентски съвет: …………………………………..

                                                                            (Мелани Топузян)

Зам.-председател на Студентски съвет: ……………………………………..

                                                                      (Димитър Караатанасов)

Председател на Студентски съвет: ………………………………………

                                                                    (Ивайло Балтиев)

 

 

Гр. Бургас

Дата: 10.10.2014г.