Десислава Чапкънова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител на Факултет по обществени науки

Ереджеп Ереджеп

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител от Факултет по обществени науки

Силвия Бинева

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител на Факултет по обществени науки

Касим Аптула

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, Председател на Комисията по социално-битова дейност

Представител от Факултет по Технически науки

Маргарита Желева

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Представител на Факултет по Обществени науки