Социално-битова дейност

Комисията по социално-битови въпроси се занимава с настаняването на студенти и докторанти в общежитията при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, с разглеждането на молби за настаняване и преместване, жалби, оплаквания и др. Тя извършва класирането на кандидатите за общежития. При необходимост организира кампании в помощ на нуждаещи се студенти.

Касим Аптула

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, Председател на Комисията по социално-битова дейност

Представител от Факултет по Технически науки