Спортна комисия

Основната дейност на комисията е свързана с организиране и провеждане на турнири, походи, подпомагане на масовия и индивидуален спорт в униврситета. Част от дейността на комисията обхваща образователни кампании за превенция от СПИН, кръводарителски акции и други.