Какво е кариерен център?

Кариерният център е в услуга на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, от придобиване на умения за представяне пред работодатели, от професионално ориентиране и развитие. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите.

Защо е необходим кариерен център?

  • Свързва студенти и работодатели.
  • Чрез центъра студентът:
  • · Търси стаж или работа;
  • · Усъвършенства уменията си за представяне пред работодатели;
  • ·  Ориентира се в кариерното си развитие;

Какво мога да получа от кариерния център?

  • Информация за свободни стажантски и работни позиции.
  • Информация за конкретни работодатели.
  • Кариерно ориентиране – какво представлява предлаганата позиция, какви професионлни умения и качества са необходими за успешно справяне, какво ще ми донесе за бъдещото ми професионално развитие нейното заемане.
  • Помощ при подготовка на автобиография , мотивационно писмо, препоръки.
  • Подготовка за интервю с работодател – протичане, очаквания, поведение.

Услугите на Центъра за кариерно развитие са безплатни  за студентите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас