Десислава Чапкънова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител на Факултет по обществени науки

Ереджеп Ереджеп

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител от Факултет по обществени науки

Силвия Бинева

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител на Факултет по обществени науки

Касим Аптула

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, Председател на Комисията по социално-битова дейност

Представител от Факултет по Технически науки

Маргарита Желева

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Представител на Факултет по Обществени науки

Десислава Вичева

Представител на Технически колеж

Петко Маринов

Председател на Изборната комисия

Представител от Факултет по Технически науки

Илияз Лютви

Член на Студентски съвет

Представител на Факултет от Технически науки

Константина Захариева

Член на Студентски съвет, Председател на Клуб Бялата роза

Представител от Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

Пламена Йовчева

Асоцииран член на Студентски съвет

Яна Вангелова

Асоцииран член на Студентски съвет

Председател на НПСС

Галина Петрова

Член на Студентски съвет

Представител от Колеж по туризъм

Илия Митев

Член на Студентски съвет

Представител от Колеж по туризъм

Николай Николов

Председател на Комисия по стипендиите

Представител от Факултет по природни науки

Нели Делчева

Член на Студентски съвет

Представител от Медицински колеж

Георги Стоянов

Член на Студентски съвет

Представител от Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Теодора Бързева

Член на Студентски съвет

Представител на Факултет по обществени науки

Станислав Попов

Член на Студентски съвет

Представител от Факултет по обществени науки

Павел Йорданов

Председател на Комисия по културно-масова дейност

Хасан Хасан

Член на Студентски съвет

Представител от Факултет по обществени науки

Веселина Атанасова

Председател на Комисия по учебна, научноизследователска и международна дейност

Представител от Факултет по обществени науки

Миглена Кичукова

Председател на Комисия по PR и реклама

Представител на Факултет по обществени науки

Мария Монева

Член на Студентски съвет

Представител от Факултет по обществени науки

Мария Димова

Член на Студентски съвет

Представител от Факултет по обществени науки