Учебна, научноизследователска и международна дейност

Комисията по учебна, научноизследователска и международна дейност се ангажира с обсъждането на въпроси, свързани с учебния процес, учебните планове и научноизследователската дейност на студентите и докторантите, както с и международната дейност и сътрудничество на Студентския съвет при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“.

Илияз Лютви

Член на Студентски съвет

Представител на Факултет от Технически науки