PR и проучване на студентското мнение

Комисията се ангажира с информирането на студентите за дейностите, извършвани от Студентския съвет и текущите събития в Университета. За целта разпространява съобщения, обяви и брошури и поддържа актуална информацията в интернет страницата на Студентския съвет. За да може Студентският съвет да изпълнява коректно ролята си на представител на всички студенти в Университета, той проучва мнението им за актуални проблеми.